Schattingen

Het schatten van de waarde van een eigendom is een compLexe taak. Er moet met vele factoren rekening gehouden worden.

Een degelijke opleiding als praktijkschatter is wenselijk, dit zal, samen met ervaring, zorgen voor een betrouwbare weergave van de waarde van uw eigendom.

Wij schatten uw woning aan de hand van vergelijkingspunten, analyse en van de markttrends.

Heeft u een schatting nodig van uw eigendom? Vraag deze dan hier aan.