Zorgeloos verhuren

ZO BEGELEIDEN WIJ UW VERHUUR

Fase 1: DE DOSSIERSAMENSTELLING
Wij maken een uitgebreide fotoreportage en beschrijving van uw eigendom. Dit gebruiken wij in onze publiciteit en op kantoor om aan potentiële huurders uw pand voor te stellen.

Fase 2: DE PUBLICITEIT
Wij zorgen voor een doorgedreven en opvallende publiciteit van uw woning. Zowel op het internet, in de krant als op onze eigen website en foto-etalage.

Fase 3: HET ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Vanaf 1/01/2009 dient elke huurwoning te beschikken over een E.P.C. Desgewenst zorgen wij voor de aanvraag hiervan.

Fase 4: DE KANDIDATEN
De kandidaat- huurders worden ernstig gescreend. Wij controleren op solvabiliteit, huur verleden en vragen de laatste 3 loonfiches of een kopie van hun arbeidsovereenkomst (indien pas net in dienst).
Enkel ernstige huurders komen in aanmerking.  

Fase 5: DE HUUROVEREENKOMST
De uiteindelijke verhuur wordt vastgelegd in een op maat gemaakt en sluitend contract met speciale clausules voor ieder mogelijk voorval.
Onze specialisten kunnen hierin op juridisch correcte wijze alle wensen van beide partijen opnemen. Dit alles gebaseerd op de huurwet.

Fase 6: DE PLAATSBESCHRIJVING
Wij stellen een plaatsbeschrijving op. Dit is een uitgebreid verslag van de toestand van de woning, waarin ze aan de huurder wordt afgeleverd. De huurder dient bij het beëindigen van de huurovereenkomst de woning weer achter te laten zoals beschreven in deze plaatsbeschrijving.
Deze tegensprekelijk opgestelde plaatsbeschrijving is de enige wettige manier waarop kan aangetoond worden of er al dan niet huurschade is aangebracht. Dus erg belangrijk !!

Fase 7: DE HUURWAARBORG
Wij eisen steeds een huurwaarborg gelijk aan drie maanden huur.
Wij plaatsen deze bij Korfine, onder de vorm van een kapitalisatiebon. Dit laat ons wettelijk toe om 3 maanden waarborg te vragen.  
Dankzij deze maatschappij kan u indien gewenst nog genieten van een verzekering tegen problemen met de huurder. (zie bijlage) en dit tegen ongekende voorwaarden.

Fase 8: DE REGISTRATIE
Elke huurovereenkomst dient samen met de plaatsbeschrijving geregistreerd te worden. Wij gaan naar het plaatselijk registratiekantoor en laten deze verplichte registratie uitvoeren.

Fase 9: DE NAZORG
Wij bezorgen, indien nodig, een exemplaar van de huurovereenkomst bij de registratie en laten ze registreren.
Jaarlijks zullen wij op uw verzoek de indexatie berekenen en laten toepassen. Bij het aflopen van de huurovereenkomst, of bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst zullen wij de plaatsbeschrijving gaan opmaken bij uittreden, wij zullen eventuele huurschade komen vaststellen en de schadevergoeding aanrekenen aan de huurder.  
Contractbreuk zal vergoed worden.
Kortom U geniet van een volledige service, die het toelaat zonder zorgen te verhuren.

Fase 10: ERELOON
Elke service heeft zijn prijs.  Wij hebben als doelstelling u de beste service tegen de beste voorwaarden te bieden.  Kom eens langs en ontdek hoe onze voorsprong in efficiëntie niet alleen een goed resultaat oplevert, maar ook zorgt voor lagere erelonen.